Pages

Friday, November 18, 2016

Verkeersintensiteit N804 Hoenderloo

De provincie Gelderland kwam recentelijk met plannen om de N804 voor alle autoverkeer  af te sluiten. Groot protest tijdens de inloopavond afgelopen maandag, zoals te zien op TV Gelderland (vanaf 4:30).

Doel van deze blogpost is om de provincie met hun eigen feitenmateriaal bekend te maken.
En omdat het reactieformulier geen ruimte biedt om materiaal aan te leveren, kan vanuit het formulier naar dit feiten-materiaal worden gerefereerd.

Feiten:

Onderstaande grafiek toont de verkeersintensiteit tijdens werkdagen (dus geen weekends) over de afgelopen 10 jaar, zoals door de provincie is gemeten op het permanente meetpunt Deelen.

N804 - werkdagen
Merk op hoe de introductie van de 60-KM zone een significante verlaging van bijna 3,000 tot 1,900 tot gevolg heeft gehad.

Als we kijken naar de zondagen -een goede indicator voor toeristisch verkeer- ziet het beeld er vergelijkbaar uit. 


Impact van de 60-KM zone op economische activiteit in Hoenderloo bedroeg 500 bewegingen. Een totale afsluiting zal leiden tot een afname van nog eens 1,850 bewegingen. 

Vragen:

  1. Is het een wens van de provincie om Hoenderloo economisch volledig lam te leggen?
  2. Waarom levert de provincie geen feiten omtrent verkeersveiligheid?
  3. Waarom moet ik als burger 2,500 EUR per jaar betalen voor gegevens inzake verkeersveiligheid?No comments:

Post a Comment

I like interaction, thank you!

Note: Only a member of this blog may post a comment.