Pages

Friday, January 17, 2020

RIVM NH3 Administratie op Straat

Hoeveel uitstoot van ammoniak is er in jouw buurt of straat?

Op deze interactieve kaart, kun je kijken of de perceptie van het RIVM overeenkomt met jouw eigen beleving.


Deze dashboard kun je het beste met een tablet of desktop pc openen. Met je smartphone werkt het ook. Snelheid kan wat traag overkomen. Dit zijn namelijk ruim 730,000 datapunten.

Over de data-sets

Afgelopen 07-jan-2020 gaf het RIVM twee setjes data met 730K rijen vrij. Eén over NH3 en eentje over NOx. Helaas zonder enige documentatie. Om de kolomwaarden in de data te begrijpen, heb ik van het RIVM deze spreadsheet achterhaald.

Observaties mbt de NH3 data-set

Men heeft bewust de macro’s (programma code) uit de spreadsheet verwijderd. Zelf zou ik dat alleen doen, als ik zou willen dat niemand kan begrijpen hoe ik de gegevens manipuleer.

De data-set vertoont wel erg veel overeenkomsten met de input die door gemeente-ambtenaren mbv deze spreadsheet kennelijk worden ingeklopt.

Samenwerking en verantwoording

Data is afkomstig van het RIVM. Evert Mouw, die er een eerste blik op wierp, heeft de RD coordinaten naar WGS omgezet. Anna van Ee gaf veel goede tips en heeft het stikstof-verhaal zeer goed in beeld. Dit is een spontane team effort, als gevolg van de ‘FDF Klets’ groep in Telegram. Tijdens een video-call met Rutger van den Noort en Robert Bor, die kennelijk al eerder aan RIVM vragen stelden, kreeg ik er vertrouwen in om dit te publiceren.

Vervolg stappen


  • Volgende visualisatie voor NOx data (dit weekend)
  • Calibratie RIVM data met US EPA (Amerikaanse Environment Protection Agency) alsmede US Department of Agriculture.
  • Universiteit van Amsterdam (UVA) gaat aan de slag. Ik hoop echt dat het UVA met resultaten kan komen voordat de politiek nog meer Management by Surprise gaat praktiseren. Zie deze link
  • Evert Mouw gaat proberen de data nog verder te verrijken richting bv. GPX.


No comments:

Post a Comment

I like interaction, thank you!

Note: Only a member of this blog may post a comment.